Logo filmoverjou
Logo filmoverjou
Logo filmoverjou
Logo filmoverjou
Logo filmoverjou
'Iedereen is interessant !'
Logo filmoverjou

Het is al mogelijk om in één filmdag opname te maken voor een documentaire plus promotiefilm. De hoeveelheid van de te behandelen onderwerpen, de afstand tussen de locaties, de snelheid van de documentaire en het budget bepalen het aantal uren/dagen. Werkwijze ;

Adviesgesprek:
Conceptontwikkeling, checklist/draaiboek

FILMDAG:
Maximaal 10 uur op locatie binnen Nederland
Regisseur/interviewer
Cameraman met geluidsopname

NABEWERKING:
Montage door Editor en Regisseur

EINDPRODUCT:
Documentaire van 20 tot 60 minuten, voor intern gebruik
Promotiefilm uit de documentaire, voor in- en extern gebruik
Hoofdstuk indeling, aftiteling
Compositie van rechtenvrije achtergrond muziek
Aangeleverd op Master DVD
Lay-out opgemaakt door DTP-er
Slim line DVD hoes

De door TAAMS Producties gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers, NBF. Als TAAMS Producties niet achter de te maken documentaire of presentatie staat behoudt zij zich het recht voor om zonder opgave van reden de aanvraag te weigeren.